No items found.

Cool uden røg

At skræmme eleverne med sorte lunger og dårlig ånde er ikke nok. Derfor har Kræftens Bekæmpelse udviklet et undervisningsforløb, der starter snakken et helt andet sted.

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

  • har du indsigt i og kan diskutere begreber som fordomme, stereotyper og tolerance
  • kan du genkende og analysere temaet i litteraturen.
  • kan du bruge filmmediet til selv at formidle et budskab, der sætter fokus på emnet.

Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning og identitet. Forløbets formåler, at eleverne reflekterer over, hvorfor nogle unge begynder at ryge. Ved at arbej-de med Cool Uden Røg lærer eleverne at identificere faktorer, der kan påvirke demtil at ryge. Vores ønske er, at de bliver bedre til at træffe egne valg og ikke lade sigstyre af andre. Forløbet er sammensat af diskussion, film og praktiske øvelser.

Indhold

Forløbet starter med en generel diskussion om, hvad derer cool, og først i modul 3 skal I arbejde med øvelser omrygning. Cool Uden Røg er bygget op af tre moduler ogtilbyder derudover supplerende øvelser, som kan indar-bejdes i modul 3.

MODUL 1

Introduktion: Hvad betyder cool?

MODUL 2

Tag billeder af cool mennesker og deltagi konkurrencen

MODUL 3

Hvorfor er der nogen, der ryger?

Cool Uden Røg – for tidligere deltagerklasser

Deadline – uge 41

Skal din klasse være med i fotokonkurrencen, er fristenfor at uploade billeder fredag den 11. oktober 2019. Deter i uge 41, hvor mange arbejder med krop og sundhedog deltager i Skolernes Motionsdag. Hvis klassen ikke vildeltage i Kræftens Bekæmpelses konkurrence, er I vel-komne til at bruge undervisningsforløbet Cool Uden Røgresten af skoleåret og evt. planlægge jeres egen lokalefotokonkurrence.

Præmier

I hver region vælger vi en vinder blandt de fem bedstefinalefotos. Alle vindere kan glæde sig til en oplevelse forklassen til en værdi af 5.000 kr. I bestemmer selv, om detskal være en udflugt, en fest eller noget helt andet.

Tilmelding

Tilmeld din klasse til konkurrencen i Cool Uden Røg påwww.xit-web.dk/cool:

  • »  Under “tilmeld” udfylder du en kort formular, logger påog opretter din klasse
  • »  Du får et link til jeres ”klassemappe”. Herefter kanklassen uploade fotos til konkurrencen via dettelink. Hvis du opretter flere klasser, får du et link forhver af de klasser, du opretter, så de har deres egenklassemappe.

Selv om klassen har været med i Cool Uden Røg før, kanI sagtens være med igen i år. Efter modul 1 og 2, arbej-der I med det alternative modul 3, som vi har udviklet tiltidligere deltagerklasser, se side 10.