Dåserydderen

Undervisningsmateriale om genanvendelse af flasker og dåser

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

Hvorfor er det vigtigt at aflevere brugte flasker og dåser til genanvendelse? Og hvad vil det sige at genanvende?

Med Dåserydderen kan din undervisning tage afsæt i en genkendelig hverdags­situation, for de fleste er vant til at aflevere tomme emballager i supermarkedet og få pant tilbage. Dåserydderen forklarer, hvorfor det er smart og giver faglige forklaringer på, hvordan 10 tomme flasker og dåser bliver til næsten 10 nye, når man genanvender emballagernes aluminium, glas og plastik. Undervisningsmaterialet veksler mellem teori og øvelser i praksis på et niveau, der passer til de yngste elever i grundskolen i fagene Natur/teknologi, idræt og understøttende undervisning.