No items found.

deSHAME

Undervisningsmateriale om digitale sexkrænkelser

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

Hvad er digitale sexkrænkelser, og på hvilke måder udspiller de sig? Hvad er victim blaming, og udspiller digitale sexkrænkelser sig forskelligt afhængigt af køn? Og hvordan griber man det an, hvis man er offer for digitale sexkrænkelser?

Disse spørgsmål danner rammerne omkring undervisningsmaterialet "deSHAME", som lægger op til, at eleverne diskuterer, udforsker og udfordrer deres forståelse af, hvad digitale sexkrænkelser er, og hvilke konsekvenser krænkelserne kan have. Målet er, at materialet bidrager til at øge bevidstheden blandt unge om, hvad digitale sexkrænkelser er, og hvor vigtigt det er at fortælle om det og få hjælp, hvis man er blevet krænket på nettet.