Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Undervisningsforløb om radikalisering og ekstremisme

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

Radikalisering og ekstremisme er ord, børn og unge ofte støder på i nyhederne og på de sociale medier. Når ordene optræder i en debat, kan det vække stærke følelser og holdninger, for der er mange fordomme og misinformation. Alene begreberne ekstremisme og radikalisering er til debat – for hvornår kan noget betegnes som ekstremistisk? Og hvad er det, der gør, at nogle ender med at blive radikaliseret?

Undervisningsforløbet "Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme" klæder eleverne på til at forstå og forholde sig nuanceret og kritisk til problematikker omkring radikalisering og ekstremisme. Det indebærer, at eleverne får en bedre forståelse for radikaliseringens mange dynamikker, kan diskutere de samfundsmæssige udfordringer omkring ekstremisme og kan reflektere over forskellige aktørers roller i forebyggelsesindsatsen, herunder deres egne muligheder og ressourcer i den forbindelse. Dette gøres gennem inddragende og problemorienteret undervisning, hvor de unge selv byder aktivt og deltagende ind.

Undervisningsmaterialet er lavet som et komplet og overskueligt forløb med lektionsplan, baggrundslæsning til de seks lektioner, detaljerede lektionsgennemgange, cases og PowerPoints til brug i undervisningen samt instruktioner til de øvelser, der indgår. Hver lektion er bygget op omkring specifikke læringsmål og evalueringspunkter/tegn på læring.