Grænser

Undervisningsforløb om grænser og relationer

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

Hvordan ved man, hvor andres grænser går? Hvad gør man, når nogen synes, noget er sjovt, som andre synes er over grænsen? Hvordan respekterer man hinandens grænser? I undervisningsforløbet "Grænser" styrkes eleverne i at mærke egne og andres grænser og respektere dem. Forløbet sætter fokus på grænser i relationer med venner og klassekammerater.

Forløbene i deres sammenhæng lægger op til, at der arbejdes tilbagevendende med temaet om grænser på forskellige klassetrin med henblik på at styrke elevernes kompetencer i forhold til respekten for egne og andres personlige grænser.

Fælles for forløbene er desuden at de ikke alene omhandler grænsesætning men også om, at det kan være positivt at udfordre sine personlige grænser, samt det, at de lægger op til refleksioner, over hvad man kan gøre, hvis man har overtrådt egne eller andres grænser eller set andre få overskredet deres grænser