Kærlig talt

Undervisningsforløb om trygge relationer

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

Ungdomskærlighed er for de fleste forbundet med en skøn og ustyrlig følelse af sommerfugle i maven og et hurtigt bankende hjerte. Men en del unge oplever også en bagside af kærligheden.

Evnen til at håndtere svære følelser og afmagtsoplevelser er helt central for at kunne udvikle trygge relationer og forebygge kærestevold. Når de unge for første gang får en kæreste, kan de opleve, at såvel gode som svære følelser forstærkes. Måske oplever de en særlig stærk tilknytning til den anden, men samtidig også en overvældende frygt for afvisning, jalousi, usikkerhed osv. Hvis de ikke har nogle redskaber til at håndtere de stærke følelser, kan afmagtsfølelsen for nogen ende i voldelig adfærd.

Det gennemgående fokus i "Kærlig Talt" er, hvordan man kan håndtere svære følelser og afmagt i de forskellige relationer, man indgår i. Det kan være både venner, kærester eller familie. På den måde er temaerne aktuelle for eleverne, uanset om de har en kæreste eller ej, og redskaberne er relevante og nyttige i mange af livets udfordringer.

Undervisningsmaterialet klæder eleverne på til at kunne skabe positive og trygge relationer, håndtere svære følelser, kommunikere med respekt for sig selv og andre, forebygge kærestevold og destruktive konflikter, forstå, hvad der kan føre til vold i nære relationer, udforske ikke-voldelige handlemåder og ikke mindst søge hjælp, hvis volden alligevel opstår. Kernetænkningen i "Kærlig Talt" relaterer sig i særlig grad til trefokuspunkter: trygge relationer, aggression/vold samt kommunikation.

Bemærk: Oprettelse af bruger er nødvendig for at tilgå det gratis materiale.