KlimaNØRD

Editors choice

Klimaudfordringen og den globale opvarmninger måske den vigtigste og største udfordring, menneskeheden hidtil har stået over for. Børnene hører om drivhuseffekt, CO2-udledning, smeltende poler og voldsomt vejr. Det er en problematik, børnene ikke har noget ansvar over for. Men den afspejler en fremtid, som de vil komme til at leve i.

Med undervisningsforløbet KlimaNØRD får børnene viden om, hvad baggrunden for den menneskeskabte opvarmning er, hvilke konsekvenser den har lige nu og kan få, og hvad vi kan gøre ved den. Vægten i materialet ligger på, at det er muligt at finde frem til bæredygtige løsninger, selvom menneskeskabt opvarmning er en stor udfordring.

Ressourcer

Relaterede læremidler

No items found.