LARM for LGBT-rettigheder

Undervisningsmateriale om ligestilling, anerkendelse, rettigheder og medborgerskab

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

LARM står for ligestilling, anerkendelse, rettigheder og medborgerskab – gennemgribende begreber for materialet, der lægger op til elevernes egen stillingtagen og deltagelse i samfundet og deres nærdemokrati på skolen og i lokalområdet.

Centralt i materialet står fire animationsvideoer, hvoraf tre af dem udgør billedsiden af virkelige historier. To af dem er fortalt af unge fra AURA og den tredje er fortalt af en ung, der er tilknyttet Sabaah. Den fjerde animationsfilm fortæller om normer og rettigheder på samfundsniveau.

Ud fra filmene arbejder eleverne dels med analyser samt med at udarbejde egne rettighedskampagner.