Mission Possible

Editors choice

Mission Possible arbejder med en positiv tilgang til det alvorlige klimaemne og viser, at der allerede findes mange gode løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Gennem det digitale læringsunivers, bevægelse og dialog gøres læring underholdende og inkluderende med sjove og vidensbaserede aktiviteter. Læring udendørs giver eleverne en tydelig fornemmelse af, at klimabelastningerne også har betydning for den natur, der er lige uden fordøren. De bliver klogere på, hvordan vi hver især kan tage ansvar og gøre en forskel for miljøet og for klimaet alene ved at handle anderledes.

Undervisningsmaterialet er udviklet til folkeskolens 5.-7. klasse og kan bruges i fagene Natur/Teknologi, Geografi, Samfundsfag og Matematik. Materialet inddrager også FN's Globale verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor især mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion og nr. 13 om klimaindsats kan bruges i undervisningsforløbet.

Ressourcer

Relaterede læremidler

No items found.