NORMSTORMERNE

Klassebesøg med fokus på normer, anti-diskrimination og anti-mobning relateret til køn og seksualitet

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

Hvad er normer, og hvad betyder de for henholdvis den enkelte og fællesskabet? Hvordan ændrer man normer, der fører til diskrimination, eksklusion og mobning?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål giver Normstormerne eleverne mulighed for arbejde med en mere nuanceret forståelse af køn og seksualitet, og selv være med til at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination, så klassen bliver et tryggere sted for alle - uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering.

Klassebesøg af Normstormerne tilbydes skoler i Aarhus og Københavns Kommune.