Online

Undervisningsforløb om børn og unges digitale trivsel

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

I et stadigt mere digitaliseret samfund er der behov for at styrke børn og unges digitale trivsel og kendskab til egne rettigheder på nettet og sociale medier. Undervisningsforløbet "Online" har til formål at fremme elevernes trivsel online samt udvikle og styrke elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at forholde sig reflekteret, kritisk og handlingsorienteret til det, de møder, oplever og gør på nettet og de sociale medier.

Forløbet sætter fokus på, hvordan børns og unges online hverdagsliv påvirker forholdet mellem hvad, der er privat, og hvad der er offentligt, for eksempel når det gælder deling af billeder, selvfremstilling og skabelse af relationer og venskaber på de sociale platforme.

Øvelserne i forløbet lægger op til at eleverne undersøger problemer og dilemmaer online og diskuterer handlemuligheder. Gennem det faglige og pædagogiske arbejde med øvelserne er det således målet at styrke elevernes kompetencer til at træffe gode valg, når de færdes på nettet og sociale medier og til at kunne handle aktivt og trivselsfremmende i forhold til de dilemmaer og problemstillinger, de møder online.