Til alle os

Undervisningsforløb om krigsramte børn

Gå til materialetSe lærervejledning

Når du er færdig med forløbet:

I perioder fylder historier om krig og mennesker på flugt meget i nyhedsbilledet. Debatten omkring flygtninge og indvandrere kan være meget hård, og både i tv og på de sociale medier kan børn møde voldsomme beretninger og billeder, som kan gøre dem utrygge. Nogle steder i landet er det også blevet tydeligt i gadebilledet, fordi mange børn er flyttet ind på asylcentrene og går i skole i lokalområdet. Der er derfor mange gode grunde til at tale med eleverne om disse temaer og ruste børnene til at kunne tale om det, som optager og bekymrer dem.  

"Til alle os" er et filmbasseret undervisningsmateriale, der giver mulighed for at få et indblik i nogle af de tanker, som børn der er flygtet fra krig, kan gøre sig.  

Målet er, at skoleelever får mulighed til at forholde sig til andre børns livshistorier og reflektere over ligheder og forskelle. Måske er der faktisk mange områder, hvor vi alligevel er ens, selvom vores vilkår er forskellige?  

Materialet lægger dels op til samtaler i elevgruppen, dels op til mere danskfaglige aktiviteter. I kan som undervisere selv plukke i aktivitetsforslagene og vælge, om det skal være et kortere eller længere forløb.