Børns rettigheder

vi anbefaler
Læringsforløb om børns rettigheder i Danmark

Sammenlignet med mange andre lande i verden, er Danmark et godt sted at være barn. Men selvom Danmark er tilsluttet Børnekonventionen, er der alligevel en række områder hvor børns rettigheder kan styrkes. Det gælder blandt andet status for børn af fængslede, børns ret til at blive hørt i forhold til anbringelse udenfor hjemmet, effektiv beskyttelse mod vold og overgreb og ret til beskyttelse mod diskrimination.

Uden menneskerettigheder ville samfundet grundlæggende være et ganske andet, og hvis ikke børn og unge kender deres rettigheder, har de ikke i samme grad mulighed for at nyde, beskytte og være med til at opretholde egne og andres rettigheder.

Undervisningsmaterialet "Børns rettigheder" har til formål at inspirere lærere i grundskolen til undervisningen i menneskerettigheder - fokuseret omkring børns rettigheder. I arbejdet med materialerne styrkes elevernes viden om børns rettigheder, samt i nogen grad de mekanismer, der beskytter dem. På den måde bliver eleverne i stand til at handle i overensstemmelse med menneskerettighederne.

Indgår i temaet

Fællesskab og trivsel

Se tema

Relaterede læremidler

Få adgang til det hele

Prøv den fulde adgang til Forstå.dk og følg dine favorit organistationer og saml de bedste læremidler til din undervisning.