Inde eller ude?

vi anbefaler
Sæt fokus på unge med psykiske lidelser og de komplekse relationer, vi som mennesker indgår i.

De fleste børn og unge oplever perioder med følelser som tristhed, nedtrykthed eller angst. Perioder, hvor den unge i mindre eller sværere grad mistrives. Ind imellem mistrives den unge i en grad, der har afgørende indflydelse på den unges hverdag og relationer, og så er der tale om psykisk sygdom. Begrebet sygdom dækker her også svære forstyrrelser i et barns udvikling og adfærd.

Psykisk sygdom hos børn og unge rejser nogle etiske spørgsmål. I børne- og ungdomsårene udvikler vi evnen til at indgå i sociale relationer og knytte bånd til andre mennesker. Vi har også på dette stadie af vores liv særlig brug for at føle os som en vigtig del af et fællesskab.

Formålet med materialet ”Inde eller ude?” er at sætte fokus på de relationer, vi som mennesker indgår i. For børn og unge med psykisk sygdom – det kan være kortvarig eller længerevarende sygdom - kan det ofte være svært at indgå i de relationer, som andre måske ikke tænker særlig meget over, men tager for givet. Brug undervisningsmaterialet til at starte en samtale om psykisk sygdom med dine elever, og hjælp dem med at håndtere, hvis de har en ven, et familiemedlem, eller selv rammes af psykisk sygdom.

Indgår i temaet

Når livet gør ondt

Se tema

Relaterede læremidler

Få adgang til det hele

Prøv den fulde adgang til Forstå.dk og følg dine favorit organistationer og saml de bedste læremidler til din undervisning.