Indvandring i nutid og fortid

vi anbefaler
Hvilken sammenhæng er der mellem nutidens og fortidens indvandring til Danmark, og hvordan har den politiske debat om indvandring ændret sig? Gør dine elever klogere på det komplekse og højaktuelle emne.

Der findes næppe et tema, der er mere aktuelt – eller kan skabe større diskussioner i samfundsdebatten end migration. Det er naturligvis en opgave for skolen at give eleverne mulighed for at debattere og tage stilling til dette tema på et oplyst grundlag. Forløbet tager sit udspring i de voldsomme episoder, der fandt sted i 2015 med store grupper af indvandrere på de danske motorveje. Derefter går forløbet godt 100 år tilbage i tiden og ser ved hjælp af videoklip på indvandring i forrige århundrede. Herefter samles hele billedet af det 20. århundredes indvandring til Danmark og den medfølgende politiske debat, der fulgte i kølvandet. Endelig afsluttes forløbet med et mere overordnet perspektiv på mennesket som traditionel vandrer gennem hele historien. Forløbet har desuden indbygget gruppearbejde med valgmuligheder og redskab til undersøgelse af hjemmesiders troværdighed.

Indgår i temaet

Verden i flammer

Se tema

Relaterede læremidler

Få adgang til det hele

Prøv den fulde adgang til Forstå.dk og følg dine favorit organistationer og saml de bedste læremidler til din undervisning.