Til alle os

vi anbefaler
Lad dine elever forholde sig til børns forskellige livsvilkår og muligheder gennem film om børn, der er flygtet fra krig.

I perioder fylder historier om krig og mennesker på flugt meget i nyhedsbilledet. Debatten omkring flygtninge og indvandrere kan være meget hård, og både i tv og på de sociale medier kan børn møde voldsomme beretninger og billeder, som kan gøre dem utrygge. Nogle steder i landet er det også blevet tydeligt i gadebilledet, fordi mange børn er flyttet ind på asylcentrene og går i skole i lokalområdet. Der er derfor mange gode grunde til at tale med eleverne om disse temaer og ruste børnene til at kunne tale om det, som optager og bekymrer dem.  

"Til alle os" er et filmbasseret undervisningsmateriale, der giver mulighed for at få et indblik i nogle af de tanker, som børn der er flygtet fra krig, kan gøre sig.  

Målet er, at skoleelever får mulighed til at forholde sig til andre børns livshistorier og reflektere over ligheder og forskelle. Måske er der faktisk mange områder, hvor vi alligevel er ens, selvom vores vilkår er forskellige?  

Materialet lægger dels op til samtaler i elevgruppen, dels op til mere danskfaglige aktiviteter. I kan som undervisere selv plukke i aktivitetsforslagene og vælge, om det skal være et kortere eller længere forløb.

Indgår i temaet

Verden i flammer

Se tema

Relaterede læremidler

Få adgang til det hele

Prøv den fulde adgang til Forstå.dk og følg dine favorit organistationer og saml de bedste læremidler til din undervisning.