Alle læremidler fra

Sex og Samfund

Forløb

Rettigheder online/offline

Styrk dine elevernes kendskab til seksuelle rettigheder - online og offline.
Forløb

Normer og idealer: køn

Styrk dine elevers viden om normer og mangfoldighed i forhold til køn.
Forløb

Online

Undervisningsforløb om børn og unges digitale trivsel
Forløb

Grænser

Undervisningsforløb om grænser og relationer
Forløb

Online

Undervisningsforløb om børn og unges rettigheder og trivsel på nettet og sociale medier
Forløb

På nettet!

Undervisningsforløb om de yngste børns trivsel på nettet og sociale medier
Forløb

Krop

Undervis dine elever i kroppen - med fokus på både det fysiologiske og på kroppes mangfoldighed.