Tema

Mål for en bedre verden

FN's 17 Verdensmål sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for kloden. Her finder du undervisningsmaterialer til et udvalg af de vigtige verdensmål.

3

Sammen for et bedre liv

Hvis verden skal ændres, kræver det sammenhold og stærke globale samarbejder. Her finder du materialer, der støtter op om følgende verdensmål: Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner og mål 17: Partnerskaber for handling. Sammen ændrer vi verden.

4

Nye levemåder

Ressourceknaphed og en stigende verdensbefolkning stiller nye krav til produktion og forbrug. Her finder du materialer til din løsningsorienterede undervisning i fremtidens klimaudfordring. Temaet relaterer sig til følgende verdensmål: Mål 2: Stop sult, mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion og mål 15: Livet på land.

5

Råd til fremtiden

Vi lever i en verden, hvor få har meget og mange har lidt. Med materialerne i temaet Råd til fremtiden kan du undervise i emner som fattigdom, økonomisk ulighed og vækst med fokus på følgende verdensmål: Mål 1: Afskaf fattigdom, Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst og Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur.