Tema

Når livet gør ondt

Ungdomslivet er fuldt af udfordringer og dilemmaer. Start samtalen om afhængighed, overgreb og mistrivsel her.

2

Vold og overgreb

Vold og overgreb findes i mange former og kan opstå i forskellige relationer. Det kan være svært at vide, hvornår noget er et overgreb og hvordan man skal gribe det an, hvis man selv udsættes for vold, eller oplever andre, der gør det. Med materialerne fra temaet Vold og overgreb, kan du åbne op for en dialog om vold, overgreb og grænser med dine elever. Tag hul på emnet digitale krænkelser, eller tal med dine elever om vold i familien eller i kæresterelationer med afsæt i tekster, film og øvelser.

3

Ondt i sindet

Omkring 10 % af eleverne i grundskolen har oplevelser med psykisk sygdom. Og selvom så mange danskere er påvirket af psykiske sygdomme, så er det stadig et tabubelagt emne, som vi ikke rigtig taler om. Med materialerne fra temaet Ondt i sindet, kan du gennem film, tekster og personlige beretninger åbne op for tabuet og give dine elever en bedre forståelse for psykisk sygdom og mental trivsel.

4
Se undertema
No items found.
5
Se undertema
No items found.